Generalforsamling

Der Indkaldes til generalforsamling i Postens Skytteforening Odense

Lørdag den 15 februar kl 16.00

I lokalerne ved skydebanen

Dagsorden 

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Indkomne forslag: Ændring i paragraf  §3, §4 og §6 i foreningens vedtægter, så de ikke indeholder en favorisering af Post Nord, da de fremover ikke understøtter foreningen økonomisk
 5. Valg til bestyrelsen
  På valg er:
  Formand Kim Rosenlyst  – ønsker genvalg
  Bestyrelsesmedlem Bo Petersen – ønsker genvalg’
  Bestyrelsesmedlem Ole Hoffensitz  – ønsker genvalg
  Billagskontrollant Andreas Johansen – ønsker genvalg
 6. Eventuelt
 7. Afslutning

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.