Hjem

 

GENERALFORSAMLING

Der indkaldes til generalforsamling i Postens Skytteforening Odense.

Søndag d.3  Marts 2024 kl. 14:30.

I lokalerne ved skydebanen i Årslev/Sdr Nærå Skytteforening , Kirkevej 14 B , 5792 Årslev

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Indkommende forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg til bestyrelsen

På valg er :

Formand: Kim Sommer

Best. Medlem: Peter Agerskov

Billagskontrollant: Niclas Madsen

Billagskontrollant Suppleant Robert Binensztok

 

 

  1. Eventuelt
  2. Afslutning

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

Da klubben er vært for lidt til ganen vil vi gerne have en tilbagemelding om du/i kommer senest søndag den 25 februar.

 

 

Medlems information 

En enig bestyrelse i vores forening har besluttet, at fra det nye år skal alle med private våben registreret hos os, skal skyde minimum 8 gange om året for at bevare deres medlemskab . Denne beslutning er taget, da vi mener, at folk med eget skydevåben ikke bare skal komme de 4 gange, som det officielle skydekrav er. Men også for at være del af det sociale i klubben.
Vh Bestyrelsen
                                

 

.