Bestyrelse

Foreningens bestyrelse pr. 22-1-2023

Formand Kim Sommer / på valg i lige år
Næstformand Jan Herløv Christensen / på valg i ulige år
Konstitueret Kasserer  Michelle Beyer / på valg i ulige år
Bestyrelsesmedlem Linett Valentina Sommer / på valg i ulige år
Bestyrelsesmedlem Mads Skovsted / på valg i lige år
Bestyrelsesmedlem Kim Johannessen / på valg i lige år
Bestyrelsesmedlem Andreas Stefan Binicki / på valg i ulige år

Som stedfortræder har vi følgengende : 

Bestyrelses suppleant : Mohamed Toham Salman på valg i ulige år.

For Regnskabskontrol følgende :

Billagskontrollant : Nichlas Madsen på valg i lige år

Billagskontrollantsuppleant : Robert Binensztok på valg i lige år