Bestyrelse

Foreningens bestyrelse pr. 1/3 – 2019

Formand Kim Rosenlyst/ på valg i lige år
Næstformand Peter Agerskov/ på valg i ulige år
Kasserer Line Rosenlyst/ på valg i ulige år
Bestyrelsesmedlem Poul Rasmussen/ på valg i ulige år
Bestyrelsesmedlem Bo Allan Petersen/ på valg i lige år
Bestyrelsesmedlem Ole Hoffensitz/ på valg i lige år
Bestyrelsesmedlem Andreas Binicki/ på valg i ulige år
Bestyrelsessuppleant Mohammed Toham Salman/ på valg i ulige år
Billagskontrollant Ronald Jørgensen/ på valg i ulige år
Bilagskontrollant suppleant Andreas Johansen/ på valg i lige år