Bestyrelse

Foreningens bestyrelse pr. 26-8-2023

Formand Kim Sommer / på valg i lige år
Næstformand Jan Herløv Christensen / på valg i ulige år                                  Kasserer  Linett Valentina Sommer/ på valg i ulige år
Bestyrelsesmedlem  Poul Gudmundsson / på valg i ulige år
Bestyrelsesmedlem  Peter Agerskov / på valg i lige år

Som stedfortræder har vi følgengende : 

Bestyrelses suppleant  Kari Gudmundsson /  på valg i ulige år.

For Regnskabskontrol følgende :

Billagskontrollant : Nichlas Madsen på valg i lige år

Billagskontrollantsuppleant : Robert Binensztok på valg i lige år