Velkommen

Velkommen i Postens Skytteforening Odense

Lidt om Skytteforeningen
Postens Skytteforening Odense blev stiftet den 15. august 1940, som en modstandsgruppe der i årene 1940-45 var med i den Odenseanske modstandskamp.

Foreningen har i dag 71 medlemmer, hvoraf de ca.50 pt. er aktive, og den årlige generalforsamling finder sted i februar måned. Foreningen er en forening under DGI samt Dansk Firmaidræt.

Vi skyder med forskellige våbentyper, bl.a.. pistoler i 22/9mm/40 samt 45 og revolver i 38/357/45 og rifler i 30 carabin/308w/6,5×55/30-30 ( dog skyder vi i Skallebølle/Årslev ikke med kaliber 357magnum samt 45 acp samt med kappet ammunition)

Medlemskontingent
Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen og opkræves for et år ad gangen og er fra 2024,  400 kr , kontingentet skal være indbetalt inden 31 december.

Åbningstider
Skydningen foregår i Årslev/Sdr Nærå skytteforening , Kirkevej 14B , 5792 Årslev.
Der skydes hver søndag  fra kl 11-15.00 . Skydesæsonen begynder først i Januar og slutter i December. Skydningen skal være påbegyndt senest en halv time før lukketid.

Skydebaner
Foreningen lejer 18 pistolbaner med en længde på 15 m. De 7 af banerne må der skydes med Grovpistol/Revolver i alle godkendte kalibre under DGI. Dog ikke kappeklædt samt magnum.

Forplejning
Foreningen står for salg af patroner og skydeskiver samt kaffe og te. Kaffe og Te er gratis

Ordens – Sikkerhedsregler
Efter ønske kan man få hjælp fra en uddannet skydeinstruktør. Der henvises til sikkerhedsregler i foreningens forum, og der skal altid være ro på banen

Prøveskydning ( der optages pt. ikke nye medlemmer)
Kontakt os, så vi kan arrangere en søndag, hvor du/I kan komme og købe en prøveskydning. Første gang du kommer, skal du indskrives i en logbog. Hvis du derefter skal optages som medlem, skal du kunne godkendes af politiet. Du kan i prøve og ansøgningsperioden til og med 3 skydning skyde med registreringspligtige våben til og med 9mm (38/357) .Ved og efter 3 skydning eller indtil vandelsgodkendelsen er godkendt, kan der udelukkende kun skydes med ikke-registreringspligtige våben (luft 4.5mm) Foreningen skal i hele godkendelsesperioden registrere , navn , adresse og fødselsdato på dig som ny skytte samt registrere dato for skydningen. Oplysningerne opbevares i mindst 12 mdr. fra den på gældende dato.

Pris for prøveskydning med Pistol kaliber. 22 koster 80,- kr.