Velkommen

Velkommen i Postens Skytteforening Odense

Lidt om Skytteforeningen
Postens Skytteforening Odense blev stiftet den 15. august 1940, som en modstandsgruppe der i årene 1940-45 var med i den Odenseanske modstandskamp.

Foreningen har i dag 71 medlemmer, hvoraf de ca.50 pt. er aktive, og den årlige generalforsamling finder sted i februar måned. Foreningen er en forening under DGI samt Dansk Firmaidræt.

Vi skyder med forskellige våbentyper, bl.a.. pistoler i 22/9mm og revolver i 38/357/

Medlemskontingent
Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen og opkræves for et år ad gangen og er fra 2024,  400 kr , kontingentet skal være indbetalt inden 31 december.

Åbningstider
Skydningen foregår i Årslev/Sdr Nærå skytteforening , Kirkevej 14B , 5792 Årslev.
Der skydes hver anden søndag i ulige uger  fra kl 11-15.00 . Skydesæsonen begynder først i Januar og slutter i December. Skydningen skal være påbegyndt senest en halv time før lukketid.

Skydebaner
Foreningen lejer 18 pistolbaner med en længde på 15 m. De 7 af banerne må der skydes med Grovpistol/Revolver i alle godkendte kalibre under DGI. Dog ikke kappeklædt samt magnum.

Forplejning
Foreningen står for salg af patroner og skydeskiver samt kaffe og te. Kaffe og Te er gratis

Ordens – Sikkerhedsregler
Efter ønske kan man få hjælp fra en uddannet skydeinstruktør. Der henvises til sikkerhedsregler i foreningens forum, og der skal altid være ro på banen

Prøveskydning ( der optages pt. ikke nye medlemmer)
Kontakt os, så vi kan arrangere en søndag, hvor du/I kan komme og købe en prøveskydning. Første gang du kommer, skal du indskrives i en logbog. Hvis du derefter skal optages som medlem, skal du kunne godkendes af politiet. Du kan i prøve og ansøgningsperioden til og med 3 skydning skyde med registreringspligtige våben til og med 9mm (38/357) .Ved og efter 3 skydning eller indtil vandelsgodkendelsen er godkendt, kan der udelukkende kun skydes med ikke-registreringspligtige våben (luft 4.5mm) Foreningen skal i hele godkendelsesperioden registrere , navn , adresse og fødselsdato på dig som ny skytte samt registrere dato for skydningen. Oplysningerne opbevares i mindst 12 mdr. fra den på gældende dato.

Pris for prøveskydning med Pistol kaliber. 22 koster 80,- kr.