Velkommen

Velkommen i Postens Skytteforening Odense

Lidt om Skytteforeningen
Postens Skytteforening Odense blev stiftet den 15. august 1940, som en modstandsgruppe der i årene 1940-45 var med i den Odenseanske modstandskamp.

Foreningen har i dag ca. 70 medlemmer hvoraf de ca.50 pt. er aktive og den årlige generalforsamling finder sted i februar måned. Foreningen er en forening under DGI , Dansk Skytte Union, Dansk Sportsskytte Forbund samt Dansk Firmaidræt.

Vi skyder med forskellige våbentyper bla. pistoler i 22/9mm/40 samt 45 og revolver i 38/357/45 og rifler i 30 carabin/308w/6,5×55/30-30 ( dog skyder vi i skallebølle/årslev ikke med kaliber 357magnum samt 45 acp )

Medlemskontingent
Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen og opkræves for et år ad gangen og er fra 2024 400 kr

Åbningstider
Skydningen foregår i Årslev/Sdr Nærå skytteforening , Kirkevej 14B , 5792 Årslev.
Der skydes hver søndag fra den 8 januar 2023 fra kl 11-15.00 . Skydesæsonen begynder først i Januar og slutter i December. Skydningen skal være påbegyndt senest en halv time før lukketid.

Skydebaner
Foreningen lejer 18  pistolbaner med en længde på 15 m .

de 7 af banerne må der skydes med Grovpistol/Revolver i alle godkendte kalibre under DGI . dog ikke kappeklædt samt magnum.

Forplejning
Foreningen står for salg af patroner og skydeskiver samt sodavand samt kaffe.

Kaffe er gratis

Ordens – Sikkerhedsregler
Efter ønske kan man få hjælp fra en uddannet skydeinstruktør . Der henvises til sikkerhedsregler i foreningens forum og der skal altid være ro på banen

Prøveskydning ( der optages pt ikke nye medlemmer)
Så kontakt os så vi kan arrangere en søndag hvor du/i kan komme og købe en prøveskydning ,den første gang du kommer skal du indskrives i en logbog, hvis du derefter skal optages som medlem skal du kunne godkendes af politiet. Du kan i prøve og ansøgningsperioden til og med 5 skydning skyde med registreringspligtige våben til og med 9mm (38/357) .Ved og efter 6 skydning eller indtil vandelsgodkendelsen er godkendt, kan der udelukkende kun skydes med ikke-registreringspligtige våben (luft 4.5mm) Foreningen skal i hele godkendelsesperioden registrere , navn , adresse og fødselsdato på dig som ny skytte samt registrere dato for skydningen. Oplysningerne opbevares i mindst 12 mdr fra den på gældende dato.

Pris for prøveskydning med Pistol kaliber. 22 koster 80,- kr.